Illustrations come in all kinds of shapes. It can make graphic design come to life and pop out. Even without Photographs I can make illustrations to support any kind of visual communication. Images below: illustrations for a Praline set. (Illustrations printed on Chocolate.) This image is made in Illustrator, the packaging is also illustrated, just like the bottle below. (Check out my portfolio for more)

Illustraties komen in alle soorten, maten en functies. Het laat een ontwerp tot leven komen. Ook zonder aangeleverde foto’s kan ik illustraties maken om elke vorm van visuele communicatie te ondersteunen. Afbeeldingen hieronder: Illustraties voor een praline set. Illustraties die ik heb gemaakt zijn op chocolade gedrukt. Ook de verpakking zelf in deze afbeelding is geïllustreerd. Evenals de fles eronder. (Zie mijn portfolio voor meer)

Full portfolio

 

Realistic Illustration Praline Package (Vector image)
Realistic Bottle Illustration.