Identity Design NAH-Oost

EN // Assignment: To create an Identity plus website for people who have gotten damage to their brain due to an accident, a stroke or other complications. A platform where people can get together and get important information they sometimes don’t get at hospitals and other common ways. Also a digital place to sign up for meetings with people who carry the same fate. For people with braindamage life can turn into a maze and can seem very complicated at times. It was important to create an identity that shows simplicity and clarity and is easy to read.

NL // Opdracht: Een huisstijl en website creëren dat mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) samenbrengt d.m.v. bijeenkomsten en tevens informatie verschaft. (Informatie wat men via bestaande wegen niet of moeilijk krijgt.) Voor mensen met NAH kan het leven soms op een doolhof lijken waar geen uitweg meer lijkt te zijn. Aan mij de opdracht om een heldere uitstraling aan het logo te geven en een huisstijl te creëren met eenvoud waarbij geen extra prikkels in de weg staan.